Wednesday, March 16, 2011

WALK THIS WAY

Stickkontakt är skyldiga till en massiv virkvåg som är som hetast i Stockholmsområdet men som även sträcker sig utanför landets gränser till länder som England och Tyskland. Vådliga sjok av virkverk kommer i början av maj att transporteras in i Danmark, hissas upp med lift och monteras på högre höjder. Resultatet finns till beskådan för DIG hela sommaren som en del av WALK THIS WAY, en internationell gatukonstutställning i Køge.
Läs mer på http://www.koes.dk/index.php?id=447423