Saturday, April 21, 2007

Katarina bangata...

..hamnade i fokus. Fem stolpar längs stråket stickades in.
Vi fick mycket cred av folk som gick förbi.

No comments: