Sunday, December 23, 2007

Rut Dubbelknuts "istället för en blomma"...


...att ge bort
till värdparet på julafton..