Saturday, March 15, 2008

"Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Det tillåtna i det otillåtna".

Vi medverkade i en film som bildlärarstudenterna Hanna, Hanna, Stina och Joakim vid Konstfack gjorde. Inför deras presentation av filmen och projektet stickade vi in utvalda platser på skolan, bl a skolans cafe..

No comments: