Saturday, June 21, 2008

Läget, sådär på midsommardagen?

Många på söder svarar nog: jo tack, ont i skallen!!
1 comment:

Anonymous said...

På Söder har inte så mycken klagan hörts, alla har ju lämnat stan :)
och var det nån som jämrade sig så har ni ju gjort oss glada igen.
Chipotle ;)