Tuesday, May 1, 2007

Brunaluna på semester...

...Hon snurrade runt på den Öländska landsbyggden. I utkanten av en by stod en ensam "glahytt". Brunaluna tänkte - "Jag bara måste", och så skred hon till verket.

No comments: