Friday, May 18, 2007

Hantverksföreningens hus i bakgrunden..

Tunnelbanestation - Blåsut


No comments: