Friday, October 12, 2007

ALLA MÅSTE TA SITT ANSVAR...

...OCH HÖJJA SINA RÖSTER MOT VÅLD OCH ORÄTTVISOR.
DETTA ÄR STICKKONTAKTS SÄTT. Free the people of Burma