Monday, October 8, 2007

BJÖRNS TRÄDGÅRD

Knitta och Stickkontakt i colab'.
Brunaluna - Stickkontakt - Stockholm
Polycotn - Knitta - Houston
Pinkelink och Polycotn stickar en stolpe åt skejtarna
vid polerna i Björns trädgårdNo comments: