Sunday, August 23, 2009


"Jag virkar revir" - Botkyrka Konsthall. Paloma i sin dans, koreograferad för det offentliga rummet d.v.s. konsthallen och det som gränsar till den.


No comments: