Saturday, August 1, 2009


Som alla tydligt kan se så är detta Nina Ramsby på scen. Som ni också ser så har hon ett av Stickkontakts snipp-armband . Och ja, ni ser helt rätt, hon har det inte på armen utan givetvis på gitarren!!

1 comment:

Anonymous said...

hahhahhahhaha..