Sunday, August 23, 2009

forts. Vad händer när vi markerar revir i våra offentliga rum?På de två bilderna ovan och under ses revir-bidrag från StickAttack!

På torget...
...i köpcenter och bibliotek....


Under projektets tid genomfördes dansperformance med garntaggning av Paloma två dagar i veckan, ibland tillsammans med skolklasser från Botkyrka kommun. Det smögs mellan bokhyllorna i biblioteket, kröps på dess golv, dansades ut på torget och trasslades med långa garntrådar.

Vi höjde garnrösten och fick en del svar på tal. Många var positiva, andra neutrala, somliga blev arga. Så gott som alla våra garnverk togs ned av okänd hand inom kort. Vi fortsatte envetet i en och en halv månad att sätta upp nya.

No comments: